mgr Iga Lisicka

Katedra Ekonometrii i Statystyki

Stanowisko - doktorant


tel. 22 59 37 226
e-mail: iga_lisicka@sggw.pl
pok. 3/44A, bud. 34

Dydaktyka


Konsultacje

 • Wtorek 12-13

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2013/14

 1. Technologie informacyjne - Ogrodnictwo
  1. ćwiczenia - soboty, turns A, godz. 8:30-17:00, s. 1/25 bud. 37

Zajęcia prowadzone w ubiegłych latach

 1. Technologie informacyjne (ćwiczenia) - Ogrodnictwo
 2. Podstawy ekonometrii (ćwiczenia) - Informatyka i Ekonometria
 3. Ekonometria (ćwiczenia) - Informatyka i Ekonometria

Tematyka prac dyplomowych


Badania


Tematyka badań


Statystyka społeczna

Udział w grantach naukowych


brak

Główne publikacje


Cytowania

Według bazy Web of Knowledge
 • Indeks Hirscha = 0
 • Liczba cytowań = 0
 • Liczba cytowań bez autocytowań = 0

Według bazy Google Scholar
 • Indeks Hirscha = 0
 • Liczba cytowań = 0

Artykuły z Impact Factorem (Lista A Ministerstwa)

Artykuły z listy B Ministerstwa

Monografie

Książki

Artykuły inne

 1. I. Lisicka "Identification of Poverty of Polish househols in Rural Areas", Summer School Proceedings 2013, Wiedeń 2013,
  (dostęp on-line: https://www.uni-hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/ells/Summer2013/EMSS/EMSS-2013-Proceedings.pdf).

Wystąpienia konferencyjne

 1. "Ocena stopnia zagrożenia ubóstwem monetarnym polskich gospodarstw domowych", Konferencja MIBE, Warszawa 2013.
 2. "Identification of Poverty of Polish househols in Rural Areas",ELLS Summer School, Salzburg 2013.

Doświadczenie zawodowe


ZatrudnienieWykształcenie

studia magisterskie
10.2008-01.2011
Statystyka i Ekonometria, WZIM, SGGW w Warszawie

10.2005-06.2008
studia licencjackie
Statystyka i Ekonometria, WZiM, SGGW w Warszawie

Doświadczenie międzynarodowe

Udział w Szkole letniej w Austrii (Salzburg) 30.06.2013-06.07.2013